CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021

HAPPY NEW YEAR !!!

Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm học 2022-2023

Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm học 2022-2023

Lượt xem:

Thực hiện chương trình kế hoạch năm học, chiều ngày 22 tháng 10 năm 2022, trường THPT Cao Bá Quát long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm học 2022-2023. Tham dự tại Hội nghị, có sự tham gia của lãnh đạo nhà trường; thầy Lê Văn Kiệt – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; thầy Nguyễn Hữu Lam – [...]
Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm học 2022-2023

Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm học 2022-2023

Lượt xem:

Thực hiện chương trình kế hoạch năm học, chiều ngày 22 tháng 10 năm 2022, trường THPT Cao Bá Quát long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm học 2022-2023. Tham dự tại Hội nghị, có sự tham gia của lãnh đạo nhà trường; thầy Lê Văn Kiệt – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; thầy Nguyễn Hữu Lam – [...]