Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
78/2013/NĐ-CP 17/07/2013 Nghị định, Nghị định 78/2013 - Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập