Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1542/SGDĐT-GDTrH 27/10/2019 Công văn, Công văn của Phòng giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk Hướng dẫn triển khai công tác Giáo dục Nghề phổ thông năm học 2019-2020
1594/SGDĐT-GDTrH 08/10/2019 Công văn, Công văn Phònggiáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện quy đinh dạy thêm, học thêm
766 /SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT 29/05/2017 Công văn, Thực hiện kế hoạch công tác kiểm định chất lượng giáo dục
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017