Cô Huỳnh Thị Kim Huệ
 • Cô Huỳnh Thị Kim Huệ
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0914080058
 • Hiệu trưởng trường THPT Cao Bá Quát từ năm 2023 đến nay
Thầy Nguyễn Hữu Lam
 • Thầy Nguyễn Hữu Lam
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0903595424
 • huulamcbq@yahoo.com.vn
Cô Phạm Thị Nguyệt Thơ
 • Cô Phạm Thị Nguyệt Thơ
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0913475539
 • thopham09@gmail.com