Thông báo số 118 và 122 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid – 19; Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Thông báo số 118 và 122 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid – 19; Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Loại tài nguyên
Tên tập tin
Loại tập tin
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 31/03/2020
Lượt xem 907
Lượt tải 3
Xem tài liệu Xem Online
Tải về