Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
TT 19/05/2020 Thông tư, Thông tư Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
353 /SGDĐT-CTTT 15/03/2018 Thông tư, Thực hiện Công văn số 130/UBND-KGVX, ngày 05/01/2018 của UBND Tỉnh về việc thực hiện Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT, ngày 18/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông (có Thông tư kèm theo).
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên