Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1246/HDLN-BHXH-SGDĐT 19/07/2023 Hướng dẫn,
TT 19/05/2020 Thông tư, Thông tư Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
1542/SGDĐT-GDTrH 27/10/2019 Công văn, Công văn của Phòng giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk Hướng dẫn triển khai công tác Giáo dục Nghề phổ thông năm học 2019-2020
1594/SGDĐT-GDTrH 08/10/2019 Công văn, Công văn Phònggiáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện quy đinh dạy thêm, học thêm
43/2019/QH14 14/06/2019 Luật,
353 /SGDĐT-CTTT 15/03/2018 Thông tư, Thực hiện Công văn số 130/UBND-KGVX, ngày 05/01/2018 của UBND Tỉnh về việc thực hiện Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT, ngày 18/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông (có Thông tư kèm theo).
01-KH/TPC 30/09/2017 Kế hoạch,
06 /KH- CBQ 07/08/2017 Kế hoạch,
09 /QĐ-CBQ 04/08/2017 Quyết định, Quy tắc ứng xử trong nhà trường của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT Cao Bá Quát
766 /SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT 29/05/2017 Công văn, Thực hiện kế hoạch công tác kiểm định chất lượng giáo dục
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
78/2013/NĐ-CP 17/07/2013 Nghị định, Nghị định 78/2013 - Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập
Trang 1 / 212»