Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện công văn Số:103/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2019-2020. Trường THPT Cao Bá Quát triển khai đến cán bộ giáo viên và học sinh như sau:

Toàn bộ file đính kèm:

CUOC_THI_ATGT_CAP_THPT_06022020062926