Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 353 /SGDĐT-CTTT
Ngày ban hành 15/03/2018
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu Thực hiện Công văn số 130/UBND-KGVX, ngày 05/01/2018 của UBND Tỉnh về việc thực hiện Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT, ngày 18/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông (có Thông tư kèm theo).
Xem văn bản Xem Online
Tải về