Thông báo về thời gian Tựu trường

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhà trường kính thông báo đến quý phụ huynh, các em học sinh thời gian tựu trường năm học 2018-2019 cụ thể như sau

Sáng ngày 15/8/2018 (Thứ Tư) toàn học sinh tập trung tại trường trước 6h45 để nhận lớp và kế hoạch lao động.

Đã có thời khóa biểu mới nhất, thầy cô và học sinh theo dõi tại website nhà trường.

Trân trọng.

http://c3caobaquat.daklak.edu.vn/wp-content/uploads/TKB/