Mẫu kiểm điểm Đảng viên năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Mời các đồng chí Đảng viên xem và download về theo tài liệu đính kèm

MẪU DÀNH CHO VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ:

http://c3caobaquat.daklak.edu.vn/wp-content/uploads/Văn-bản/Mẫu-02C-cho-ban-giám-hiệu.docx

MẪU DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN:

http://c3caobaquat.daklak.edu.vn/wp-content/uploads/Văn-bản/Mẫu-02C-cho-đảng-viên.docx