Hướng dẫn Đại hội chi đoàn

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội Đoàn trường, các Chi đoàn đồng loạt tổ chức Đại hội chi đoàn theo thời. Mời GVCN và BCH các chi đoàn tham khảo hướng dẫn Đại hội chi đoàn tại tập tin đính kèm ở liên kết sau:

Văn bản hướng dẫn Đại hội Chi đoàn học sinh