Hoạt động Hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh và Tổng kết thi đua Tuần cho học sinh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 27/11/2023, trường THPT Cao Bá Quát tổ chức sinh hoạt dưới cờ với các nội dung: Tổng kết thi đua tuần 4/tháng 11, Đoàn TN kết hợp cùng Cao đẳng FPT tổ chức hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh cho các bạn học sinh. Chúc mừng các chi đoàn 10A01, 12A01, 11A11, 12A02, 11A01 đã dẫn đầu trong các hoạt động tuần học.

Thầy Nguyễn Hữu Lam – Phó hiệu trưởng nhà trường trao cờ thi đua cho các lớp có thành tích xuất sắc

Đoàn Thanh niên sinh hoạt dưới cờ và phối hợp tổ chức tư vấn hướng nghiệp

Đơn vị trường Cao đẳng FPT thực hiện tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh