Hiệu trưởng trường THPT Cao Bá Quát trao các quyết định bổ nhiệm trong năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày 31 tháng 8 năm 2023. Hiệu trưởng trường THPT Cao Bá Quát trao các quyết định bổ nhiệm trong năm học 2023-2024

Các quyết định bao gồm:

  1. Bổ nhiệm Thư ký hội đồng nhà trường.
  2. Bổ nhiệm Tổ trưởng và Tổ phó chuyên môn các tổ: Ngữ Văn, Sinh học, Sử-Địa-GDCD, Thể dục, Tiếng Anh, Tin học, Toán, Vật lý, Hóa học, Văn phòng.
  3. Bổ nhiệm Tổ trưởng tổ Hoạt động trải nghiệm – Hướng nghiệp và Giáo dục địa phương.
  4. Bổ nhiệm bộ phận KTKĐCL – CNTT – Giáo vụ.
  5. Thành lập Tổ tư vấn tâm lý, pháp chế.

Hiệu trưởng nhà trường trao các Quyết định bổ nhiệm cho cá nhân và tập thể

Hiệu trưởng nhà trường trao các Quyết định bổ nhiệm cho cá nhân và tập thể