Chương trình Tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống ma túy và bạo lực học đường năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 16/10/2023, trường THPT Cao Bá Quát tổ chức Chương trình Tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống ma túy và bạo lực học đường năm học 2023 – 2024.

Tham dự tại chương trình có Đại diện Công an thành phố Buôn Mê Thuột, Công an xã Eatu, Ban giám hiệu nhà trường, GVCN các lớp, Đoàn thanh niên và học sinh toàn trường.

Với mục đích giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại người học; phòng, ngừa bạo lực học đường; giáo dục, tư vấn kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng, chống ma túy, bạo lực học đường.

Cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về an toàn giao thông, ma túy học đường. Những quyền và nghĩa vụ của trẻ Vị thành niên trong giáo dục, trong cuộc sống. Tuyên truyền cho học sinh hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông, ma túy học đường, ý thức tham gia mạng xã hội. Học sinh có thái độ đúng đắn trong việc tiếp thu các kiến thức về an toàn giao thông, ma túy học đường.

Chương trình gồm các nội dung:

Sân khấu hóa (học sinh trình bày)

  • Thông qua tiết mục sân khấu hóa với nội dung lồng ghép các vấn đề về an toàn giao thông, bạo lực học đường, ma túy học đường, ý thức sử dụng mạng xã hội, hút thuốc trong trường học,…
  • Từ đó phát sinh những vấn đề còn tồn tại cần giải quyết và tư vấn trong môi trường học đường.

Tuyên truyền an toàn giao thông, bạo lực học đường, phòng chống ma túy

  • Hiểu biết về những đặc điểm tâm lý, sinh lý lứa tuổi vị thành niên.
  • Hiểu biết cơ bản về an toàn giao thông, bạo lực học đường, vấn đề ma túy học đường
  • Các vấn đề liên quan đến ý thức tham gia mạng xã hội.

Hình thức

  • Tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết về phòng, chống ma túy, bạo lực học đường thông qua hình thức Bài giảng, thuyết trình, hỏi đáp.
  • Tổ chức các hoạt động dưới cờ.

Chương trình đã diên ra trong không khí vui tươi, trang trọng và thành công tốt đẹp. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại chương trình:

Cô Huỳnh Thị Kim Huệ – Hiệu trưởng nhà trường trao cờ thi đua cho các lớp xuất sắc

Sân khấu hóa – Tiểu phẩm Phòng chống Bạo lực học đường

Học sinh trao đổi, thảo luận các tình huống đặt ra

Đại diện Công an thành phố tuyên truyền tại chương trình

 

Video Tiểu phẩm sân khấu hóa do các em học sinh thể hiện